Služby

NUVIA poskytuje na medzinárodnom poli inžinierske služby pre jadrový priemysel, nukleárnu medicínu a vedu a výzkum.

Zaistenie inžinierskych dodávok

Řízení velkých investičních projektů, včetně projektů v jaderném průmyslu, v ČR i v zahraničí.

čítať viac

Charakterizácia odpadov

Komplexní služby v oboru charakterizace a uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí.

čítať viac

Kontinuálne meranie chemických parametrov

Vývoj, výroba a instalace plně automatizovaných zařízení pro kontinuální měření chemických parametrů a dávkování chemikálií v technologických procesech.

čítať viac

Chémia a rádiochémia

Zajišťování denní a směnové chemické a radiochemické kontroly primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny a jejích pomocných systémů, včetně analýz radioaktivních koncentrátů a vzorků ZRAO.

čítať viac

Hygienické slučky

Komplexní zajištění služeb spojených s přípravou, výstavbou a provozem hygienických smyček na hranicích kontrolovaného pásma.

čítať viac

Osobná dozimetria

Více než 20 let zkušeností s poskytováním dozimetrických služeb pro obory jaderné energetiky, nakládání se zdroji ionizujícího záření a medicíny.

čítať viac

Monitorovanie radiačnej situácie

Více jak 10 let zkušeností s provozováním sítě včasného zjištění v České republice, Chorvatsku nebo Lotyšsku.

čítať viac

Mobilné monitorovanie radiačnej situácie

Služby pro bezpečnostní a obranné složky pro sledování radiační úrovně ve vybraných oblastech.

čítať viac

Monitorovanie budov

Zajišťujeme vysokou úroveň radiační a fyzické ochrany v budovách, zejména pak na hranicích kontrolovaných pásem (KP), tak, aby byla v max. míře v souladu s platnou legislativou. Zabezpečujeme dohled a měření, kontroly procesů probíhajících na hranicích KP, jejich...

čítať viac

Služby dohliadajúceho pracovníka

Poskytujeme služby pro zajištění radiační ochrany osob na pracovištích, které využívají nebo nějakým způsobem nakládají se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ). Tyto osoby musí mít odpovídající výcvik v ovládání techniky používané při pracích s těmito ZIZ...

čítať viac

Laboratórne technológie

Zajišťujeme komplexní dodávky pro všechny typy laboratoří (chemické, radiochemické, radiometrické, metrologické, elektrotechnické, laboratoře školní, zdravotnické, výzkumné atd.).

čítať viac

Nukleárne a laboratórne prístroje

Společnost NUVIA a.s. je výhradním zástupcem níže uvedených společností pro Českou a Slovenskou republiku.

čítať viac

Výroba priemyselných automatov

Plně automatizované výrobní a měřicí systémy.

čítať viac

3D projekcie

K projekci strojů a zpracování dokumentace skutečného provedení jsou využívány nejmodernější návrhové systémy.

čítať viac

Vývoj softvéru na zákazku

Zákaznická řešení v oblasti vývoje a implementace specializovaných informačních systémů se zaměřením na jadernou energetiku, průmysl, laboratorní provozy, metrologii, zpracování odpadů a další.

čítať viac

Opravy radiačnej monitorovacej techniky

Opravy a servis detektorů, analyzátorů a spektrometrických modulů od firem ORTEC, Berthold, Silena, Canberra a dalších.

čítať viac