Facebook LinkedIn YouTube

Účast na odborném semináři LABONET

05.12.2012

ENVINET se aktivně účastnil workshopu LABONETu, který se konal od 21. do 23. 11. 2012 na půdě SCK-CEN (Belgické jaderné výzkumné centrum) v Bruselu.