Facebook LinkedIn YouTube

Kolaudace vývojové a montážní haly

06.11.2013

Koncem října vydal stavební úřad kolaudační souhlas ke stavbě: Výrobní a vývojový komplex ENVINET a.s. 4. etapa.