Facebook LinkedIn YouTube

Výzkum a vývoj

Vedle vývoje a inovace vlastních produktů se společnost NUVIA a.s. podílí na řešení projektů vývoje a výzkumu podporovaných z veřejných zdrojů společně s významnými partnery ve vědě a výzkumu v ČR.

Dále je uveden přehled projektů podporovaných Technologickou agenturou ČR (TA ČR).

https://www.tacr.cz/logotypy/logo_TACR_zakl_inv.png
Nejvýznamnějším projektem, kde společnost NUVIA a.s. reprezentuje příjemce projektu a dalšími účastníky projektu jsou Státní ústav radiační ochrany v.v.i., České vysoké učení technické v Praze - Ústav technické a experimentální fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Praha, Univerzita obrany – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, CRYTUR, spol. s r. o., a TEMA, spol. s r.o., je:

TE01020445 Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD (projekt bude ukončen 12/2019)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE01020445


Z programu ALFA TA ČR byly podpořeny následující projekty, kterých se společnost NUVIA a.s. účastnila jako příjemce nebo další účastník:

TA02010896 Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování (projekt ukončen r. 2014)
NUVIA a.s., České vysoké učení technické v Praze - Ústav technické a experimentální fyziky,
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02010896
TA02010797 Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů (projekt ukončen r. 2014)
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., NUVIA a.s., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02010797
TA02021267 Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení (projekt ukončen r. 2015)
NUVIA a.s., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ENVItech Bohemia s.r.o., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02021267

 
Společnost NUVIA a.s. se společně se Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i., účastní rovněž programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR a za jeho podpory se podílela či podílí na následujících projektech:


VG20122014093 Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany (projekt ukončen r. 2014)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VG20122014093
VG20122015083 Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě (projekt ukončen r. 2015)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VG20122015083
VI20152018042 Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat (projekt ukončen 12/2018)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152018042
VI20152019028 Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst      a obcí (RAMESIS) - projekt ukončen 06/2019
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152019028
VI20172020104 Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ) - předpokládané ukončení:  r. 2020
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020104
VI20172020083 Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat (předpokládané ukončení: r. 2020)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020083 
Společnost NUVIA a.s. je také příjemcem (a Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT dalším účastníkem) projektu v rámci programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:Logo MPO

FV30231 Materiálový a technologický výzkum scintilačních detektorů (předpokládané ukončení: r. 2020)
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV30231