Facebook LinkedIn YouTube

Mobilní monitorování radiační situace

Služby pro bezpečnostní a obranné složky pro sledování radiační úrovně ve vybraných oblastech.

Nabízíme:

  • Leteckou radiometrii včetně spektrometrie
  • Automobilovou radiometrii včetně spektrometrie
  • Pěší radiometrii včetně spektrometrie
  • Odběr vzorků a jejich vyhodnocení v mobilní i běžné laboratoři
  • GPS navádění obsluhy po předem vytyčených trasách
  • Vyhledávání zdrojů ionizujícího záření
  • On-line sběr dat a přenosy do centrál Sítě včasného zjištění
  • Publikování výsledků v GIS, Google Earth a dalších