Facebook LinkedIn YouTube

Systém pro měření odpadů NuWM GAMS 3

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů založený na HPGe detektoru.

Měřicí aparatura GAMS 03 je určena pro automatické dávkové měření spektrometrických parametrů odpadového materiálu umístěného v sudech o objemu 200 l.

Měření je prováděno pomocí polovodičového detektoru v uživatelsky definovaných pozicích s variabilní dobou měření. Zařízení se skládá ze dvou základních částí:

  • válečková posuvná dráha s automatickým posuvem a váhou
  • spektrometrická měřicí aparatura

Naměřené hodnoty slouží k deklaraci aktivity zdrojů IZ pro další nakládání s těmito obalovými soubory (uvolňování do životního prostředí, ukládání).

Kontakt

Pavel Hora

vedoucí divize jaderné energetiky

pavel.hora@nuvia.com

+420 724 461 030

+420 561 105 434

Likus II

675 50 Dukovany