Facebook LinkedIn YouTube

Dokončujeme významný projekt v JE Dukovany

06.11.2020

Elektronika a detektory NUVIA nahradily původní analogový systém kontroly stavu meziokruhové netěsnosti v parogenerátorech

V Jaderné elektrárně Dukovany probíhá obnova systému kontroly stavu meziokruhové netěsnosti na základě gama spektrometrického měření aktivity radionuklidu dusíku 16 v ostré páře. Specialisté NUVIA provádí výměnu původních analogových sond za digitální sondy nového typu. Přitom scintilační detektory NaI(Tl) i digitální multikanálový analyzátor NuNA MCB jsou vyrobeny v naší společnosti. Součástí dodávky je rovněž úprava SW určeného ke zpracování naměřených dat a předávání informací do centrálního spektrometrického informačního systému. Modernizace postupně probíhá při odstávkách na všech čtyřech blocích elektrárny.

Systém kontroly meziokruhové netěsnosti má přímý dopad na radiační bezpečnost a ekonomii provozu.