Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA se jako hlavní sponzor účastní DRO v Mikulově

06.11.2018

Představujeme nové produkty v oblasti měření záření.

NUVIA se jako hlavní sponzor již tradičně účastní odborné konference Dny radiační ochrany, jejíž jubilejní XL. ročník se koná celý tento týden na zámku v Mikulově. Konference je pořádána Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI ČVUT v Praze a Státním ústavem radiační ochrany ve spolupráci s Českou společností ochrany před zářením a pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

NUVIA zde letos, mimo jiné, představuje několik nových produktů, jako detekční rám pro kontrolu kontaminace osob, celotělový monitor kontaminace či online monitor kontaminace vody. Součástí jubilejního ročníku konference je výstava historických detektorů ionizujícího záření, která umožňuje mladší generaci nahlédnout do minulosti a starší generaci připomenout si začátky měření s prvními prostředky detekce. Velkou část historických měřidel zapůjčila NUVIA z vlastní sbírky.