Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA se zapojila do mezinárodního týdne bezpečnosti

17.10.2018

Připomínáme si důležitost dodržování bezpečnostních pravidel nejen na pracovišti.

Celý tento týden se ve všech společnostech skupiny VINCI Construction po celém světě nese v duchu bezpečnosti. V rámci tzv. SAFETY WEEK si přes 70 tisíc zaměstnanců připomíná důležitost dodržování bezpečnosti na pracovištích, používání ochranných pracovních pomůcek či dodržování pravidel při řízení vozidel.

Hlavním tématem pátého ročníku je "Producing Safely", kdy se zaměstnanci zaměřují na zlepšení bezpečnosti na pracovištích, vytvoření jednoduchých a realistických prováděcích postupů při výrobě, na zvýšení produktivity při zvyšování bezpečnosti a zmírnění rizik.