Facebook LinkedIn YouTube

Představujeme radiometrické detekční systémy

15.10.2018

Zúčastnili jsme se mezinárodní vědecké konference na Slovensku.

Začátkem října se NUVIA zúčastnila mezinárodní vědecké konference Štiavnické dni 2018 v Banské Štiavnici. Pořadatel konference Združenie pre reguláciu rizika z radónu (ZRRR) pod záštitou primátorky města Banská Štiavnica uspořádal již 19. ročník. Konference se zúčastnilo mnoho vědeckých pracovníků i účastníků z odborné praxe. Mezi hlavní tematické oblasti patřilo využití jaderné energie, radiační ochrana a bezpečnost chodu jaderných elektráren, dále ochrana před účinky radonu ve stavbách a environmentální inženýrství a lyzimetrické studie. NUVIA zde prezentovala především radiometrické detekční systémy, ale také monitoring životního prostředí, zajištění radiační ochrany v energetice, průmyslu, zdravotnictví a ve výzkumných institucích.