Facebook LinkedIn YouTube

CBRN PROTECT 2015

18.05.2015

Ve dnech 22. - 23. dubna proběhla ve Vyškově mezinárodní konference CBRN PROTECT 2015, kterou pořádal Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany Brno.

Cílem konference byla výměna zkušeností z oblasti detekce, identifikace a analýzy toxických a radioaktivních látek, dekontaminace, individuální a kolektivní ochrany, speciální techniky a materiálu určených k odstraňování následků použití ZHN nebo po úniku toxických látek a z oblasti organizačních opatření ochrany proti ZHN a zájmovým toxickým látkám napříč celým spektrem odborné veřejnosti.
Účastníky konference byli odborníci z řad Armády ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Policie ČR, HSZ ČR, vysokých škol a výzkumných institucí. Společnost ENVINET zde byla prezentována dvěma odbornými příspěvky na téma "Dotační projektový výzkum a vývoj firmy ENVINET a.s." a "Interní a zakázkový výzkum a vývoj firmy ENVINET a.s.".