Facebook LinkedIn YouTube

Návštěva ředitelů z Francie

30.04.2015

Ve dnech 28. - 29. dubna 2015 navštívil ENVINET a.s. nově jmenovaný předseda představenstva a generální ředitel skupiny Soletanche Freyssinet, pan Benoit de Ruffray, společně s ředitelem skupiny Nuvia, panem Brunem Lanciou.

ENVINET byl první společností z celé skupiny, kterou nově jmenovaný ředitel navštívil, což potvrzuje naši silnou pozici jednoho z pilířů skupiny Nuvia.