Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Kontinuální měření chemických parametrů

Vývoj, výroba a instalace plně automatizovaných zařízení pro kontinuální měření chemických parametrů a dávkování chemikálií v technologických procesech.

Využítí

  • Jaderná energetika - monitorování primárního okruhu nebo vodních výpustí v JE
  • Průmyslová výroba
  • Vodní hospodářství
  • Sledování kvality ovzduší

Diagnostika primárního okruhu jaderné elektrárny:

  • Detekce aktivovaných korozních nánosů v potrubí primárního okruhu JE, metodou "in situ"
  • Diagnostika netěsnosti palivových tyčí
  • Diagnostika těsnosti parogenerátoru